Visselblåsning i Arriba

För Arriba är det viktigt att alltid upprätthålla ett öppet affärsklimat och agera ansvarsfullt i alla våra affärsrelationer. Finns det därför några misstankar om missförhållanden på våra arbetsplatser så är det viktigt för oss att det rapporteras så att vi kan reda ut och vidta de åtgärder som krävs.

Det finns två sätt att göra det direkt till Arriba.

Intern rapportering för anställda: anmälan görs direkt via intranätet, för mer info kontakta administrationen. Du kan välja om du vill rapportera öppet eller anonymt, vill du ha återkoppling så ange namn och kontaktuppgifter i anmälan.
Intern rapportering för övriga affärskontakter: använd länken nedan. Du kan välja om du vill rapportera öppet eller anonymt, vill du ha återkoppling så ange namn och kontaktuppgifter i anmälan.

Anmälan bör innehålla en detaljerad beskrivning om vad som har hänt, när och var det hände.
Du kommer att få en bekräftelse på att din anmälan är mottagen och om det är ett visselblåsningsärende så kommer en utredning att startas och åtgärder vidtas snarast.

Tack för att du bryr dig och hjälper oss att hålla våra arbetsplatser trygga för alla.


    Beskriv vad som har hänt och varför du skickar in den här rapporten. Om du vill rapportera anonymt, skriv din rapport på ett sådant sätt att du inte avslöjar din identitet.

    Datum och ungefärlig tid.

    Adress

    Fyll i följande om du vill få återkoppling i ärendet: