Arriba Bygg

Våra tjänster

Vi får Gotland att växa

Byggservice

Allt från att byta en tröskel till renovering av badrummet eller bygga ett helt nytt hus. Vår flexibilitet och breda kunskap ger dig trygghet och garanti för att hålla tidsplaner och kvalitetskrav.

Entreprenad

Ingen entreprenad är för stor eller liten. Med vår breda kompetens inom projektledning, installationssamordning och produktion utför vi det mesta. Från nyproduktion till renoveringar och stambyten. Oavsett vilken entreprenadform ni väljer, har vi den kompetens som behövs för att genomföra ert projekt.

Fastighetsförvaltning

Vi skräddarsyr våra tjänster inom fastighetsservice, helt utifrån dina behov som fastighetsägare, förvaltare eller bostadsrättsföreningen. Rondering och tillsyn, felanmälan under och utanför kontorstid, inre och yttre fastighetsskötsel, koordinering av olika entreprenörer och mycket mera.

Skadeservice

Vi jobbar såväl mot privatpersoner som försäkringsbolag och företag. När ni har ett skadeärende kommer ni till oss. Ni kan känna er trygg att få den hjälp och stöttning samt åtgärder som behövs för att återställa allt från en vattenskada till en större brandskada.

Vi får Gotland att växa

Dan Kolmodin

Koncernchef/projektutveckling

Carl Johan Jürss

VD

Mats Lund

Kvalitét, Miljö & Arbetsmiljöansvarig

Arriba är ett gotländskt byggbolag med lång historia. Vi är det stora byggföretaget som även vänder sig till de mindre kunderna och ser samarbete och flexibilitet som en självklarhet i varje uppdrag. Vår målbild och ambition är att leverera en tjänst där du som kund får den produkt du önskar och beställt.

Erfarenheten finns i stora entreprenader med klimatsmarta och framtidsbaserade lösningar som minskar påverkan på klimatet. Vi driver frågor kring återbruk av material från våra byggen och bygger både stort och smått med trä som huvudsaklig råvara. Hållbarhet och återbruk genomsyrar även Arribas egna hustyper för både fritidsändamål och permanentboende.

Vår vision är att göra ”Rätt från början” vilket präglar allt från medarbetare, arbetsklimat, struktur och organisation till leveransen i projektet och kundupplevelsen. Vi vill att man ska trivas med sitt jobb och känna att man utvecklas och bidrar till något större.

Arriba får Gotland att Växa!

Carl Johan Jürss
VD