Arriba Bygg

Våra tjänster

Vi får Gotland att växa

Byggservice

Allt från att byta en tröskel till renovering av badrummet eller bygga ett helt nytt hus. Vår flexibilitet och breda kunskap ger dig trygghet och garanti för att hålla tidsplaner och kvalitetskrav.

Entreprenad

Ingen entreprenad är för stor eller liten. Med vår breda kompetens inom projektledning, installationssamordning och produktion utför vi det mesta. Från nyproduktion till renoveringar och stambyten. Oavsett vilken entreprenadform ni väljer, har vi den kompetens som behövs för att genomföra ert projekt.

Fastighetsförvaltning

Vi skräddarsyr våra tjänster inom fastighetsservice, helt utifrån dina behov som fastighetsägare, förvaltare eller bostadsrättsföreningen. Rondering och tillsyn, felanmälan under och utanför kontorstid, inre och yttre fastighetsskötsel, koordinering av olika entreprenörer och mycket mera.

Skadeservice

Vi jobbar såväl mot privatpersoner som försäkringsbolag och företag. När ni har ett skadeärende kommer ni till oss. Ni kan känna er trygg att få den hjälp och stöttning samt åtgärder som behövs för att återställa allt från en vattenskada till en större brandskada.

Vi får Gotland att växa

Dan Kolmodin

Koncernchef/Projektutveckling

Vi får Gotland att växa. Dessa ord beskriver i korthet vår vision om att vara en attraktiv, stor och betydande arbetsgivare som tar ett socialt ansvar som ska hjälpa våra kunder att växa. För att få Gotland att växa behöver vi bygga bostäder, kontor och kommersiella fastigheter, som efter färdigställandet skall förvaltas på bästa sätt. I detta arbete skall vi vara marknadsledande.

Mats Lund

Kvalitét, Miljö & Arbetsmiljöansvarig

Trygghet vid val av leverantör

Att anlita Arriba för någon av våra tjänster ska upplevas som den enkla och trygga vägen. Vi är certifierade enligt BF9K. En certifiering enligt BF9K genomförs av en extern oberoende organisation, DNV GL (Det Norske Veritas, www.detnorskeveritas.se.) De kontrollerar att vi lever efter systemet. DNV GL utför en årlig revision hos oss och kontrollerar att vi tillämpar systemet på rätt sätt. Det ger en trovärdighet och en trygghet för Er som kund att anlita Arriba som är BF9K-certifierade.

Kvalitét, dokumentation och regelbundna kontroller

Er färdiga produkt innehåller hög teknisk kvalitet vilket säkerställs av certifieringsreglerna. Ert projekt blir väl dokumenterat och vi gör en Total kontrollplan och riskbedömning i varje projekt.

BF9K-certifieringen innebär också att Arriba utför egenkontroller som motsvarar samhällets krav på kontroll vid byggande. Den omfattar vad som kontrolleras, vem som kontrollerar, mot vad kontrollen görs, hur kontrollen sker och resultatet av kontrollen.

Miljö och arbetsmiljö

En BF9K-certifierad leverantör arbetar aktivt för en minskad negativ miljöpåverkan. Vi har även regler och rutiner för att alla medarbetare ska ha en god arbetsmiljö.