Fastighetsförvaltare

Rollen som fastighetsförvaltare på Arriba är ett självständigt och omväxlande jobb med stort eget ansvar och en möjlighet att påverka den dagliga verksamheten och jobba med utveckling av enheten.  Som fastighetsförvaltare har du en nyckelroll i företaget och ansvarar för att leda samarbetet med våra fastighetskunder, det egna teamet av fastighetstekniker och med underentreprenörer, vilket kräver god samordningsförmåga.

Arbetsledare

Rollen som arbetsledare på Arriba är ett självständigt och omväxlande jobb med stort eget ansvar.
Tillsammans med platschefen ansvarar du för löpande planering, arbetsberedningar, del av inköp och organiserar arbetet med personal och underentreprenörer från början till slut.

Yrkesarbetare Trä/Mur

Vi gör rätt från början och är pålitliga, engagerade och nytänkande.  Vi erbjuder en möjlighet till att få vara en del av ett gotlandsägt företag med tydlig inriktning på hållbarhet och att leverera hög kvalité.