Arriba Bygg

Tullhuset

Fasader och fönster på det gamla Tullhuset i Visby hamn renoverades på uppdrag av Gotlands Kommun under 2006.