Operativ chef – Arriba Byggnads AB

Arriba är ett gotländskt byggbolag med lång historia. Vi är det stora byggföretaget som även vänder sig till de mindre kunderna och ser samarbete och flexibilitet som en självklarhet i varje uppdrag. Vår målbild och ambition är att leverera en tjänst där kunden får den produkt de önskar och beställt.

Erfarenheten finns i stora entreprenader med klimatsmarta och framtidsbaserade lösningar som minskar påverkan på klimatet. Vi driver frågor kring återbruk av material från våra byggen och bygger både stort och smått med trä som huvudsaklig råvara. Hållbarhet och återbruk genomsyrar även Arribas egna hustyper för både fritidsändamål och permanentboende.

Vår vision är att göra ”Rätt från början” vilket präglar allt från medarbetare, arbetsklimat, struktur och organisation till leveransen i projektet och kundupplevelsen. Vi vill att man ska trivas med sitt jobb och känna att man utvecklas och bidrar till något större.

Arriba är Gotlands största byggbolag med 100 medarbetare som jobbar för att få Gotland att växa. Företaget ingår i koncernen Abirra som också driver andra bolag inom utveckling och förvaltning av fastigheter. Läs mer om företaget på www.arribabygg.se

Din roll som Operativ Chef innebär att du har det övergripande ansvaret för den operativa verksamheten inom Arriba. Verksamheten bedrivs i tre affärsområden med kunduppdrag över hela Gotland. Till din hjälp har du 3 enhetschefer samt ca 90 övriga medarbetare. Verksamheten utför större entreprenader med en omsättning om ca 110 mkr, byggserviceuppdrag ca 75 mkr samt uppdrag inom fastighetsservice ca 10 mkr. Bolaget är mitt uppe i en spännande förändringsresa där målbilden är ett modernt, attraktivt och professionellt byggföretag med god lönsamhet.

Vi erbjuder
Ditt uppdrag är att utveckla och effektivisera verksamheten samt att fortsätta arbetet med ledarskapsutveckling, samordning och optimering av bolagets resurser och lönsamhet. Du styr verksamheten mot ett tydligt kund- och marknadsfokus och verkar för att ett målorienterat arbetssätt genomsyrar hela organisationen. Genom en ökad samordning av de tre affärsområdena kommer du att verka för en ökad effektivitet och konkurrenskraft. Du kommer även att vara delaktig i förvärv, nyetableringar och nyinvesteringar av olika slag. Du rapporterar direkt till VD och ingår i bolagets ledningsgrupp. För att lyckas i rollen bör du ha omfattande ledarskapserfarenhet på hög nivå samt god förståelse för processtyrd verksamhet med hög personaltäthet.

  • Kvalifikationer
  • Minst 10 års erfarenhet från ledande roll av liknande storlek och omfattning
  • Dokumenterad erfarenhet från ledande befattningar inom byggbranschen
  • Erfarenhet av fullt personal-, budget-, och resultatansvar i en affärsdrivande verksamhet
  • Arbetat aktivt med arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor
  • Erfarenhet av att samordna verksamheter kombinerat med ett starkt kommersiellt ansvar
  • Vana av att leda både tjänstemän och kollektivanställd personal

Egenskaper
Du är en mycket god och uppskattad ledare som visar vägen genom ett modernt, entusiasmerande och coachande ledarskap. Du har ett brinnande intresse för affärer och entreprenörskap. Genom ditt handlingskraftiga och lösningsorienterade sätt får du saker att hända och levererar enligt plan. Du är lyhörd och lyssnar till din personal och förstår värdet av en levande företagskultur. Du är en mycket god och språkligt begåvad kommunikatör såväl internt som externt.

Önskas ytterligare information om tjänsten är du välkommen att ta kontakt med VD, Carl Johan Jürss, tel. 070-5654778. Alla ansökningar och kontakter behandlas strikt konfidentiellt. Vi vill ha din ansökan snarast. Välkommen med din ansökan till HR-ansvarig, Susanne Dahlby, susanne.dahlby@arribabygg.se Urvalsprocessen påbörjas v 33 och vi vill ha din ansökan senast den 20 augusti.