Inlägg av

Fastighetsförvaltare

Rollen som fastighetsförvaltare på Arriba är ett självständigt och omväxlande jobb med stort eget ansvar och en möjlighet att påverka den dagliga verksamheten och jobba med utveckling av enheten.  Som fastighetsförvaltare har du en nyckelroll i företaget och ansvarar för att leda samarbetet med våra fastighetskunder, det egna teamet av fastighetstekniker och med underentreprenörer, vilket kräver god samordningsförmåga.

Arbetsledare

Rollen som arbetsledare på Arriba är ett självständigt och omväxlande jobb med stort eget ansvar.
Tillsammans med platschefen ansvarar du för löpande planering, arbetsberedningar, del av inköp och organiserar arbetet med personal och underentreprenörer från början till slut.